Добро пожаловать! 

   Ресурс о голубеводстве. Концепция развития сайта: объединение голубеводов занимающихся разведением и содержанием известных пород голубей. Обмен информацией в деятельности голубеводства. После регистрации станут доступны все функции сайта. Вы можете поделится своими достижениями с другими голубеводами, разместить фотографии своей птицы, разместить свои статьи, создать личные блоги, вступить в клуб, создать клуб, разместить объявление, а так же принять участие в увлекательных беседах на интересующие темы. Для владельцев клубов, голубедромов, секций и прочих общественных организаций возможность познакомить голубеводов со своими планами и мероприятиями.  Перед регистрацией на сайте прочтите "Правила".

Клуб голубеводов "Мелитопольские голуби"

Живёт тут.
Дмитрий  Колбасов
Медаль
Сообщений: 1198
Мелитополь
4 дня назад
ПРОТОКОЛ

Установчих зборів громадської організації

«Клуб голубівників «Мелітопольські голуби».

м. Мелітополь «22» липня 2017 року

вул. Сивицького, 96.

початок: 08-00 год.,

закінчення: 08-30 год.

На зборах присутні: 8 членів організації.

Кількість присутніх – 100 %.

Кворум є.

На зборах головою обрано - Колбасова Д. В., секретарем – Кубанова О. Л.

Порядок денний.

1. Про створення громадської організації «Клуб голубівників «Мелітопольські голуби», прийняття статуту, визначення мети діяльності.

2. Про обрання голови та членів Правління організації.

3. Про визначення особи, яка має право представляти громадську організацію у правовідносинах з державою та іншими особами.

4. Про державну реєстрацію громадської організації, визначення особи, яка має право представляти громадську організацію для здійснення реєстраційних дій.

1. Слухали голову зборів: «У зв’язку із бажанням присутніх на зборах громадян об’єднатися та створити громадську організацію для задоволення суспільних інтересів та захисту своїх прав і свобод пропонується створити громадську організацію голубівників, визначити її назву, прийняти її статут та визначити мету діяльності у відповідності з ЗУ «Про громадські об’єднання», ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», Податковим Кодексом України.

На обговорення представлено редакцію Статуту від членів організації. Підписати запропоновану редакцію Статуту доручити голові та секретарю установчих зборів.

Пропонується назва організації - «Клуб голубівників «Мелітопольські голуби», основною метою якої є розвиток голубівництва у м. Мелітополі та Мелітопольському районі, сприяння виведенню нових порід голубів, визнання організації на всеукраїнському рівні та підтримка місцевих голубівників, захист їх суспільних інтересів.

Винесено на голосування: «Прийняття запропонованої редакції Статуту організації, його підписання. Визначення назви та мети організації».

Результати голосування:

«За» – 8 голосів, «проти» – 0 голосів, «утримались» – 0 голосів. «За»- 100% голосів.

Рішення:

· Прийняти запропоновану редакцію Статуту громадської організації, визначити її повну та скорочену назву: повна – «Громадська організація «Клуб голубівників «Мелітопольські голуби», скорочена – ГО «Клуб голубівників «Мелітопольські голуби».

· Доручити підписання Статуту громадської організації голові та секретарю установчих зборів.

· Визначити мету діяльності організації:

розвиток голубівництва у м. Мелітополі та Мелітопольському районі, сприяння виведенню та відродженню місцевих породних ліній голубів, визнання організації на всеукраїнському рівні та підтримка місцевих голубівників, захист їх суспільних інтересів.

2. Слухали секретаря зборів: «Для законної діяльності громадської організації потрібно обрання виконавчого органу – Правління. Пропонується обрати наступний склад членів Правління: Колбасов Дмитро Валерійович (голова), Одуд Станіслав Васильович (заступник голови), Нечитайло Ігор Вікторович.

Надання згоди бути обраним членом Правління:

Я, Колбасов Дмитро Валерійович, надаю згоду бути обраним головою Правління ГО «Клуб голубівників «Мелітопольські голуби», згоден на збирання та обробку моїх персональних даних

______________ Д. В. Колбасов.

Я, Одуд Станіслав Васильович, надаю згоду бути обраним членом Правління ГО «Клуб голубівників «Мелітопольські голуби», згоден на збирання та обробку моїх персональних даних

______________ С. В. Одуд

Я, Нечитайло Ігор Вікторович, надаю згоду бути обраним членом Правління ГО «Клуб голубівників «Мелітопольські голуби», згоден на збирання та обробку моїх персональних даних

______________ І.В. Нечитайло

Винесено на голосування: «Обрання складу Правління організації».

Результати голосування:

«За» – 8 голосів, «проти» – 0 голосів, «утримались» – 0 голосів. «За» - 100% голосів.

Рішення:

· «Обрати Правління у складі: голова Правління - Колбасов Д. В., члени Правління - Одуд С. В., Нечитайло І.В.».

3. Слухали Одуд С. В.: « Для виконаня статуних цілей потібно визначити особу, яка буде мати право представляти громадську організацію у правовідносинах з державою та іншими особами. Пропонується обрати Колбасова Д. В.»

Винесено на голосування: «Обрання особи, яка має право представляти громадську організацію у правовідносинах з державою та іншими особами».

Результати голосування:

«За» – 8 голосів, «проти» – 0 голосів, «утримались» – 0 голосів. «За» - 100% голосів.

Рішення:

· «Обрати Колбасова Д. В. особою, яка має право представляти громадську організацію «Клуб голубівників «Мелітопольські голуби» у правовідносинах з державою, особами приватного права та фізичними особами».

4. Слухали голову зборів: «Після прийняття всіх необхідних рішень, статуту, є необхідність державної реєстрації громадської організації. Пропонується доручити проведення реєстраційних дій Шипову Вадиму Валерійовичу.

Я, Шипов Вадим Валерійович, надаю згоду бути обраним особою, яка має право представляти громадську організацію для здійснення реєстраційних дій, згоден на збирання та обробку моїх персональних даних

_____________ В. В. Шипов

Винесено на голосування: «Обрання особи, яка має право представляти громадську організацію для здійснення реєстраційних дій».

Результати голосування:

«За» – 8 голосів, «проти» – 0 голосів, «утримались» – 0 голосів. «За» - 100% голосів.

Рішення:

· «Обрати Шипова В. В. особою, яка має право представляти громадську організацію «Клуб голубівників «Мелітопольські голуби» для здійснення реєстраційних дій».

Порядок денний вичерпано.

Збори оголошуються закритими.

Голова Зборів _____________________ Д. В. Колбасов

Секретар Зборів _____________________ О. Л. КубановДобавлено спустя 4 минуты1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Клуб голубівників «Мелітопольські голуби» створена за рішенням установчих зборів членів Організації у відповідності до Конституції України, Законів України «Про громадські об'єднання», «Про інформацію», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та інших нормативно-правових актів законодавства.

1.2. Організація є добровільним громадським об'єднанням, заснованим на індивідуальному членстві, створеним на основі єдності інтересів для спільної реалізації мети діяльності Організації, визначеної цим статутом.

1.3. Організація створена та діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності, створена на невизначений термін, є неприбутковою.

1.4. Повне найменування Організації:

Громадська організація «Клуб голубівників «Мелітопольські голуби»;

Скорочене найменування: ГО «Клуб голубівників «Мелітопольські голуби».

1.5. Діяльність Організації має суспільний характер, що не суперечить його взаємодії з органами державної влади, тісного контакту з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами та окремими громадянами.

1.6. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації.

1.7. Організація може мати печатку, бланки зі своїм найменуванням, а також розрахунковий рахунок, інші рахунки в банках та інші ознаки, що визначені для юридичних осіб чинним законодавством.

1.8. Організація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а його члени не відповідають за зобов'язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов'язання.

1.9. Юридична адреса Організації: м. Мелітополь, вулиця Павла Сивицького, 96.

2. МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Основна мета Організації: розвиток голубівництва у м. Мелітополі та Мелітопольському районі, сприяння виведенню нових порід голубів, визнання організації на всеукраїнському рівні та підтримка місцевих голубівників, захист їх суспільних інтересів.

2.2. Завданнями Організації є:

- поширення голубівництва у регіоні;

- організація виставок, змагань;

- сприяння виведенню та відродженню місцевих породних ліній голубів;

- охорона авторських прав;

- створення та просування бренду «Мелітопольські голуби»;

- поширення корисної інформації серед членів організації щодо голубівництва;

- фахова, інформаційна та правова допомога.

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Діяльність Організації базується на принципах:

- добровільності;

- самоврядності;

- вільного вибору території діяльності;

- рівності перед законом;

- відсутності майнового інтересу її членів;

- прозорості, відкритості та публічності;

- поваги до особистої думки та гідності кожного члена Організації;

- свободи вираження поглядів і переконань;

- колективності у роботі Організації та її органів в поєднанні з особистою відповідальністю кожного члена за виконання своїх обов'язків та доручень;

- свободи дискусій в поєднанні із статутною дисципліною та підпорядкованістю меншості прийнятим рішенням;

- обов'язковості виконання рішень вищестоящих органів для нижчестоящих.

3.2. Діяльність Організації здійснюється на основі Плану роботи Організації, який затверджується Зборами Організації терміном на один рік. Інформація про хід виконання Плану роботи та результати діяльності Організації висвітлюється на загальних зборах.

3.3. Організація для виконання своїх статутних цілей має право залучати за трудовими договорами необхідних спеціалістів, інших робітників, які не є членами Організації.

3.4. Організація може брати участь у здійсненні міжнародних громадських заходів, у міжнародних проектах, брати участь в роботі міжнародних громадських організацій, що не суперечить міжнародному праву, законам України та Статуту Організації.

4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

4.1. Членство в Організації є добровільним. Членами Організації можуть бути громадяни України, віком від 18 років, що виконують вимоги Статуту Організації та беруть участь у її діяльності.

4.2. Рішення про прийом у члени Організації приймає Правління Організації протягом 15 днів з дня подання громадянином особистої письмової заяви на ім'я голови Правління Організації про бажання стати членом Організації.

4.3. Облік членів Організації здійснюється Правлінням Організації.

4.4. Члени Організації мають право:

• обирати та бути обраними до складу статутних органів Організації;

• брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях статутних органів, до складу яких вони обрані;

• вносити пропозиції до статутних органів усіх рівнів та відстоювати свою точку зору до прийняття більшістю відповідного рішення;

• на участь у загальних зборах;

• одержувати інформацію з питань діяльності Організації;

• вільно відстоювати та пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Організації до прийняття рішень з цих питань;

• висловлювати свою думку щодо персонального складу кандидатур, які пропонуються для обрання до статутних органів Організації;

• брати участь в усіх заходах, що проводяться Організацією;

• на отримання від Організації допомоги, якої він потребує;

• вільно виходити з Організації за власною письмовою заявою.

4.5.Члени Організації зобов'язані:

- виконувати вимоги цього Статуту;

- брати активну участь у виконанні рішень статутних органів, проведенні заходів, спрямованих на пропаганду Організації, всебічно сприяти зміцненню її авторитету;

- сплачувати внески.

4.6. Член Організації може бути виключений із складу Організації:

- за власним бажанням шляхом подання заяви до Правління Організації, яке приймає рішення про виключення з членів протягом 15 днів з дати подання заяви;

- за систематичні невиконання рішень керівних статутних органів, грубі порушення Статуту та інших внутрішніх нормативних актів Організації;

- за вчинення дій або за бездіяльність, що несумісні з метою Організації;

- за вчинення дій або за бездіяльність, що завдають значну майнову або немайнову шкоду Організації;

- у зв’язку зі смертю;

- за рішенням суду про виключення члена Організації.

Право виключення члена Організації має Правління, Загальні Збори.

4.7. Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів, пов’язаних із набуттям та припиненням членства, правами та обов’язками членів, розглядаються на чергових загальних зборах Організації.

4.8. Будь-яке рішення Організації, дії або бездіяльність її керівних органів можуть бути оскаржені членом Організації у суді.

5. КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Керівними органами Організації є: Загальні збори членів Організації, Правління Організації, Голова Правління Організації. Правління Організації звітує перед членами Організації про проведену роботу, фінансовий та майновий стан щороку на загальних (звітних) зборах які проводяться в грудні кожного року.

5.2. 3агальні збори - найвищий керівний орган Організації, який скликається Правлінням Організації не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані на вимогу більше ніж 1/3 членів Організації або за рішенням Правління Організації, прийнятим не менш ніж 2/3 його складу.

5.3. Скликає та веде підготовку до загальних зборів Правління Організації. Члени Організації повідомляються про проведення загальних зборів письмово, телефонограмою, за допомогою електронної пошти, мобільного зв’язку (послуга «смс») за 10 днів до дня проведення зборів. У повідомленні повинно бути зазначено дату, місце та час проведення загальних зборів.

5.4. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш 60 % зареєстрованих членів Організації. Рішення на загальних зборах приймаються простою більшістю голосів, а рішення щодо реорганізації чи ліквідації Організації, внесення змін до Статуту, розпорядження майном, звільнення від обов'язків членів Правління приймаються більшістю, не меншою від 3/4 присутніх членів Організації.

5.5. До компетенції Загальних зборів належать:

- затвердження, внесення змін і доповнень до Статуту Організації;

- затвердження програм та основних напрямків діяльності Організації;

- заслуховування звітів статутних керівних органів Організації;

- приймання рішення щодо участі громадського об'єднання в інших юридичних особах, а також в об'єднаннях юридичних осіб;

- прийняття рішення щодо припинення діяльності Організації;

- розпорядження коштами та майном Організації;

- призначення ліквідаційної комісії;

- обрання Правління, Голови Правління;

- прийняття рішення про дострокове припинення повноважень керівних органів Організації за результатами щорічної роботи або на підставі отриманої заяви про звільнення;

- ініціювання проведення незалежного фінансового або іншого аудиту Організації;

- розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів і посадових осіб Організації та у місячний термін надає відповідь за наслідками розгляду скарги;

- вживають заходів відновлення порушених прав членів Організації з боку керівних осіб Організації.

5.6. Правління Організації:

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- забезпечує підготовку та проведення засідань загальних зборів;

- керує поточною діяльністю Організації;

- розподіляє обов'язки між членами Організації;

- приймає рішення щодо відкриття та закриття розрахункових та інших рахунків;

- затверджує щорічний бюджет та звіт про його використання;

- готує документи загальних зборів;

- веде звітність Організації;

- займається розробкою та плануванням заходів;

- приймає рішення щодо прийняття у члени Організації, виключення з Організації;

- приймає рішення щодо створення та закриття відокремлених підрозділів Організації;

- може створювати комісії та інші робочі органи Правління Організації, до роботи яких можуть бути залучені члени Організації, а також незалежні експерти (спеціалісти).

5.7. До складу Правління входять Голова Правління та члени Правління у кількості трьох осіб. Строк повноважень Правління три роки.

5.8. Засідання Правління Організації відбуваються не менше двох разів на рік, скликаються Головою Правління Організації або на вимогу 2/3 членів Правління Організації та є повноважними при наявності 2/3 його членів.

5.9. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів присутніх членів та оформлюються у вигляді протоколу засідань. Протоколи засідань веде секретар, що обирається із присутніх на засіданні членів Правління.

5.10. Зміна складу Правління та обрання Голови Правління проводиться на Загальних зборах не пізніше останнього місяця останнього року перебування у складі Правління або на посаді Голови Правління Організації. Обрання нового складу Правління можливе також на позачергових Загальних зборах за умови, якщо таке питання внесено до порядку денного та є підстави для цього

5.11. Голова Правління:

• здійснює загальне та оперативне керівництво Організацією, Правлінням;

• без доручення представляє Організацію в офіційних стосунках з державними органами, громадськими об'єднаннями та іншими юридичними особами, робить заяви від

імені Організації, що не суперечать Статуту Організації, чинному законодавству України, загальновизнаним принципам й нормам міжнародного права;

• від імені Організації підписує угоди, договори та інші фінансово-господарські документи;

• затверджує штатний розклад, укладає трудові та цивільно-правові договори, звільняє працівників згідно з законодавством, видає накази та інші обов'язкові для працівників громадського об’єднання акти та керує їхньою діяльністю;

• контролює виконання рішень Загальних зборів та рішень Правління Організації;

• скликає чергові та позачергові засідання Правління Організації;

• визначає перелік питань, що виносяться на обговорення Правління Організації;

• розробляє та реалізує плани, проекти, програми та заходи, спрямовані на виконання статутних цілей та завдань організації;

• вирішує інші питання щодо діяльності Організації відповідно до діючого законодавства, за винятком тих, що віднесені до виключної компетенції Правління Організацій та Загальних зборів;

• щорічно звітує перед Загальними зборами;

• виконує інші обов'язки, покладені на нього Правлінням Організації чи загальними зборами.

5.12. Голова Правління обирається загальними зборами строком на три роки. У випадку, коли Голова Правління тимчасово не може виконувати свої обов'язки, його обов'язки виконує один із членів Правління за дорученням Голови Правління.

6. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

6.1. Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів, пов'язаних із набуттям та припиненням членства, правами та обов'язками членів Організації, розглядаються Загальним Зборам Організації. Скарга має бути подана не пізніше 2 (двох) місяців з дня, коли особа дізналась або повинна була дізнатись про оскаржувані рішення чи обставини. Рішення Загальних Зборів Організації з приводу членства в Організації є остаточними.

6.2. Оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Організації відбувається у такому порядку:

- рішення (дії, бездіяльність) Загальним Зборам Організації можуть бути оскаржені членами Організації, яких вони стосуються, на наступних Загальних Зборах Організації (у т.ч. позачергових), якщо з моменту ухвалення оскаржуваного рішення (вчинення дії, бездіяльності) пройшло не більше 1 (одного) календарного року, або до суду - у відповідності з чинним законодавством;

- рішення (дії, бездіяльність) Правління можуть бути оскаржені на чергових або позачергових Загальних Зборах Організації, якщо з моменту ухвалення оскаржуваного рішення (вчинення дії, бездіяльності) пройшло не більше 6 (шести) місяців, крім випадків оскарження рішень щодо членства в Організації, які можуть бути оскаржені протягом 2 (двох) місяців з моменту, коли особі стало відомо або повинно було стати відомо про оскаржувані рішення чи обставини;

- рішення (дії, бездіяльність) Голови Організації можуть бути оскаржені Правлінню або на Загальних Зборах Організації, якщо з моменту ухвалення оскаржуваного рішення (вчинення дії, бездіяльності) пройшло не більше 2 (двох) місяців;

- рішення (дії, бездіяльність) керівних органів відокремлених підрозділів можуть бути оскаржені Правлінню протягом 2 (двох) місяців з моменту їх ухвалення (вчинення).

6.3. Скарги на рішення (дії, бездіяльність) керівних органів повинні бути розглянуті відповідним органом на черговому засіданні, але не пізніше 2 (двох) місяців з моменту отримання такої скарги. Про результати розгляду скарги особа, що її подала, повідомляється письмово.

7. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ

КОШТІВ ТА МАЙНА

7.1. Організація є неприбутковою організацією. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань Організація має право на власне рухоме й нерухоме майно, обладнання, інші засоби, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.

7.2. Організація може орендувати необхідне рухоме й нерухоме майно.

7.3. Грошові кошти та майно Організації формуються за рахунок:

- коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

- пасивних доходів;

- дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах благодійної чи гуманітарної допомоги;

- доходів від основної діяльності Організації відповідно до Статуту та законодавства;

- інших доходів, що не заборонені законом.

7.4. Управління майном і коштами Організації в межах затвердженого бюджету та кошторису витрат Організації здійснюють Загальні збори.

7.5. Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів.

7.6. Організація, створені нею підрозділи зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в порядку й розмірах, передбачених законодавством.

7.7. Майно та кошти Організації використовуються виключно для виконання статутної мети та забезпечення напрямків діяльності Організації. Доходи (прибутки) не можуть бути розподілені серед учасників, членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування ЄСВ), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

8. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Правління Організації.

8.2. Керівника відокремленого підрозділу призначає Правління Організації. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Організації.

8.3. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

- реалізують статутні мету та завдання Організації у певному населеному пункті в межах, наданих рішенням Правління;

- проводять роботу з залучення нових членів засобами, не забороненими чинним законодавством України;

- представляють Організацію на території певного регіону.

8.4. Керівник відокремленого підрозділу має право на:

- використання назви та символіки Організації для реалізації завдань Організації;

- отримання допомоги у реалізації завдань Організації від керівних органів та посадових осіб Організації;

- присутність на загальних зборах Організації, засіданні Правління;

- звертання з клопотаннями до керівних органів Організації;

- захист своїх законних прав та інтересів;

- всебічне сприяння від керівних органів Організації.

8.5. Керівник відокремленого підрозділу зобов'язаний:

- дотримуватись вимог Статуту Організації;

- активно впроваджувати законні рішення керівних органів Організації;

- не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів Організації.

8.6. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Правління або Загальних зборів Організації, а також в судовому порядку.

8.7. При припиненні діяльності відокремленого підрозділу майно, яке було закріплене за підрозділом, передається безпосередньо до відання Правління до прийняття рішення щодо розподілу майна Загальними зборами відповідно до пункту 6.7 Статуту. За цим принципом відбувається й розподіл грошових коштів, цінних паперів тощо.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Діяльність Організації припиняється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу) або ліквідації (саморозпуску).

9.2. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск), використання її майна та коштів приймаються Загальними зборами Організації, якщо за таке рішення проголосувало не менше 3/4 їх членів, присутніх на загальних зборах. Реорганізація Організації здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу.

9.3. Рішення про ліквідацію (примусовий розпуск) Організації може бути прийняте судом у

встановленому законом порядку.

9.4. Для вирішення питань, пов'язаних із ліквідацією Організації, Загальні збори Організації

створюють ліквідаційну комісію. Чисельний і персональний склад та порядок її обрання визначаються Зборами Організації.

9.5. У разі припинення (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) Організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до державного бюджету.

9.6. Ліквідація вважається завершеною, Організація такою, що припинила свою діяльність,

з моменту внесення відповідного запису до Єдиного Державного Реєстру підприємств та організацій України.

9.7. Припинення діяльності Організації, у тому числі передання до відповідних архівних установ документації громадського об'єднання, здійснюється протягом 60 днів з дня внесення запису до відповідних державних реєстрів про рішення щодо припинення діяльності Організації. Протягом встановленого часу управління поточними справами Організації, спрямованими на припинення його діяльності, здійснює Правління Організації. Після завершення зазначених дій діяльність Правління Організації припиняється (за винятком покладених на нього повноважень ліквідаційної комісії, комісії з реорганізації).

10. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Організації є компетенцією Загальних Зборів Організації та підлягають державній реєстрації у випадках, передбачених законом.

10.2. Рішення Зборів Організації з питань змін та доповнень до Статуту приймається, якщо за нього проголосувало більше 3/4 голосів присутніх на загальних зборах членів Організації.

Голова зборів ____________________ Д. В. Колбасов

Секретар зборів ____________________ О. Л. Кубанов

Затверджено

Установчими зборами громадської організації

«Клуб голубівників «Мелітопольські голуби»

Протокол №1 від 22.07.2017 р.

Голова зборів ________ Д. В. КолбасовДобавлено спустя 6 минутВідомості про керівні органи

громадської організації «Клуб голубівників «Мелітопольські голуби».

№ П.І.Б. керівника, інших членів керівних органів Дата народження Посада РНОКПП Контактний номер телефону

1 Колбасов Дмитро Валерiйович 22.09.1976 р. Голова Правління 2802417677 +380974583181

2 Одуд Станіслав Васильович 24.02.1956 р. Член Правління 1981112878 +380676138187

3 Нечитайло Ігор Вікторович 08.03.1987 р. Член Правління 3184319536 +380969254381

Голова зборів _______________ Д. В. Колбасов

Секретар зборів _______________ О. Л. КубановДобавлено спустя 10 минутРЕЄСТР

осіб, присутніх на установчих зборах громадської організації

«Клуб голубівників «Мелітопольські голуби», що відбулися 22 липня 2017 року.

№ ПІБ засновників Дата народження Паспортні дані Підпис особи

1 Колбасов Дмитро Валерiйович 22.09.1976 р.н.
2 Кубанов Олександр Леонідович 24.02.1956 р.н.
3

. Одуд Станіслав Васильович 28.03.1954 р.н.
4 Стоєв Віталій Іванович 15.02.1980 р. н. р.

5 Дуков Володимир Георгійович 17.08.1956 р.н.

6 Островський Степан Дмитрович 20.01.1960 р.н.
7 Сошньов Генадій Миколайович 10.03.1971 р.н.
8 Нечитайло Ігор Вікторович 08.03.1987 р.н.
Голова зборів ____________ Д. В. Колбасов

Секретар зборів _____________ О. Л. КубановДобавлено спустя 19 минут
Живёт тут.
Дмитрий  Колбасов
Медаль
Сообщений: 1198
Мелитополь
4 дня назад
Живёт тут.
Анатолий Мелитополь
Медаль
Сообщений: 3948
МЕЛИТОПОЛЬ
64 дня назад
Дмитрий Колбасов, crazy протокол -печать--ЕСТЬ !!! dance И теперь -СКАЖИТЕ, что-НЕТУ ???? crazy
Живёт тут.
Дмитрий  Колбасов
Медаль
Сообщений: 1198
Мелитополь
4 дня назад
Анатолий Мелитополь:
Анатолий Мелитополь
Добрый вечер,да много не хватает и истории мелитопольского голубеводства и истории происхождения мелитопольских линий голубей и специализированной выставки покуда не было и полигона для испытания летных качеств--- но лично я думаю что все это мы сделаем---дорогу осилит идущий.......
Живёт тут.
Анатолий Мелитополь
Медаль
Сообщений: 3948
МЕЛИТОПОЛЬ
64 дня назад
Дмитрий Колбасов, у меня полигон был семь-лет. И то что эти голуби способны-летать-сомнений нет. Если не дуть им в -зад а -ГОНЯТЬ. hoho Отбирая-способных. dance
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2017 в 08:48)
Живёт тут.
Алексей Костенко
Медаль
Сообщений: 4504
Белгород
2 дня назад
Дмитрий Колбасов, Учитесь у Генриха культуре поведения ..новоевропецы cry
Алексей К.
Живёт тут.
Дмитрий  Колбасов
Медаль
Сообщений: 1198
Мелитополь
4 дня назад
Алексей,добрый вечер.Если Вы об языке на котором написано сообщение так это перенесенный сюда официальный документ необходимый для регистрации клуба, естественно он написан на официальном государственном языке . Переводить у меня честно не желания не времени- если это нужно для детального обсуждения то можно и попытаться если же для мнимого уважения то зачем -- тем более каждый при желании может воспользоватся услугой компьютерного перевода---но для этого конечно нужно иметь желание....
Чему конечно же хотелось бы поучится показанному из последнего Генрихом - это качественной правильной работе при организации высавок.Тут мы только в зачаточном состоянии- но думаю будем учится и идти дальше.
Живёт тут.
Алексей Костенко
Медаль
Сообщений: 4504
Белгород
2 дня назад
Дмитрий Колбасов, Дима я не знаю о каком мнимом уважении ты ведешь речь. а вот демонстрация неуважения ко всем .не знающим мовы на лицо. а учиться всему хорошему надо надо всегда. в данном случае Генрих все сделал правильно.проявил просто уважение к собеседникам .и вам показал уровень культурного поведения ибо есть народы и страны франко-язычные ,англо-язычный ,тюрко-язычные ,русско-язычные и тд. укро-язычных нет. для того чтобы какой то интерес возник к мове.на ней должно быть что то выдающиеся написано. ...а написано круглый ноль или бредни.
Алексей К.
Модератор Живёт тут.
Makler001
Медаль Почетный Форумчанин
Сообщений: 9443
Волгоград
136 дней назад
Алексей Костенко,
Алексей ты и Прав и не прав....
Мухи отдельно а котлеты отдельно....
То что Мова не язык-это верно...
Это деревенское наречие Русскоязычных поселений...Недавно еще было-
Но -
В настоящее время так получилось что Образовалось Государство с этим языком...
и есть Официальные документы..которые имеют Хождение на территории Этого государства...
Дмитрий представил Копию этого документа...
Пакет в целом...А то что Кто то не понимает-так правильно он написал-Переводчика включай -если считаешь для себя Сей документ интересным...и каждую букву осмыслить...
А важное там Даты регистрации и номер ...
Это и так понятно-если знаешь где посмотреть...
Какую строчку... v
С уважением,Николай.
Если в деле нет ума-пот значения не имеет....
Модератор Постоянный участник.
ruslan
Медаль Медаль - Автор статей
Сообщений: 876
Новомиргород
4 дня назад
Алексей Костенко:
Дмитрий Колбасов, Дима я не знаю о каком мнимом уважении ты ведешь речь. а вот демонстрация неуважения ко всем .не знающим мовы на лицо. а учиться всему хорошему надо надо всегда. в данном случае Генрих все сделал правильно.проявил просто уважение к собеседникам .и вам показал уровень культурного поведения ибо есть народы и страны франко-язычные ,англо-язычный ,тюрко-язычные ,русско-язычные и тд. укро-язычных нет. для того чтобы какой то интерес возник к мове.на ней должно быть что то выдающиеся написано. ...а написано круглый ноль или бредни.
Це ти Алексей так про Шевченка, Котляревського,Франка та багатьох інших? А може то в тебе не достатньо розумових здібностей , щоб зрозуміти. Я тебе попереджаю , за порушення правил сайту ( пункт 4 б).
Живёт тут.
Алексей Костенко
Медаль
Сообщений: 4504
Белгород
2 дня назад
ruslan, Руслан не удаляй посты Напиши что именно я нарушил ...? в том что ты не знаешь историю даже свой страны ,не знаешь на каком языке писали представители нынешней Украины до 20 века и когда и кто создал мову? и если твой культурный уровень не соответствует занимаемой должности .. то при чем здесь личная неприязнь..?
Алексей К.
Модератор Постоянный участник.
ruslan
Медаль Медаль - Автор статей
Сообщений: 876
Новомиргород
4 дня назад
Алексей Костенко, Ти порушив пункт 4 б правил сайту.Почитай сам. Алексей якщо ти читав їх у перекладі на російську мову то це твої проблеми. І особиста неприязнь тут ні до чого.
Не читай українську історію в російському викладі, бо виглядаєш смішно. Так як було вже не буде.Чим раніше ти це зрозумієш тим краще.
Все ,про політику , мову більше ні слова. Тобі ніхто не забороняє спілкуватись російською, чи будь-якою іншою мовою. Май повагу до людей, у них такі ж права як у тебе.
А мову вчи , пригодиться.
Живёт тут.
Алексей Костенко
Медаль
Сообщений: 4504
Белгород
2 дня назад
БАРИСЫЧ, Борисыч .если пишет некий Петро из Кулешовки то какой с него спрос . но должностное лицо должно соответствовать определенному культурному уровню,если не дотягиваешь то уступи должность более достойному.Добавлено спустя 4 минутыruslan, Руслан у вас в ваших головах. политики я не касаюсь совсем ,речь идет о Культуре у всех народов считалось дурным тоном в присутствии гостя говорить на непонятном языке. когда это до вас дойдет..?
Алексей К.
Живёт тут.
Гусман
Медаль
Сообщений: 2671
Альметьевск
18 дней назад
Алексей Костенко:
речь идет о Культуре у всех народов считалось дурным тоном в присутствии гостя говорить на непонятном языке. когда это до вас дойдет..?
Культура она тоже состоит из многих аспектов. Я думающий по татарский и то мову понимаю. Люди на этом языке горюют , радуются , поют . Попробуйте проявить желание v
ruslan:
Май повагу до людей, у них такі ж права як у тебе.
А мову вчи , пригодиться.
v
Живёт тут.
Василий Икусов
Медаль Почетный Форумчанин
Сообщений: 7604
46 дней назад
Гусман:

Алексей Костенко:
речь идет о Культуре у всех народов считалось дурным тоном в присутствии гостя говорить на непонятном языке. когда это до вас дойдет..?
Культура она тоже состоит из многих аспектов. Я думающий по татарский и то мову понимаю. Люди на этом языке горюют , радуются , поют . Попробуйте проявить желание v
ruslan:
Май повагу до людей, у них такі ж права як у тебе.
А мову вчи , пригодиться.
v

Гусман, а у вас русские в школе в обязательном порядке изучают татарский для чего?
Учись на чужих ошибках, своих и так хватит.
|
Перейти на форум:
Быстрый ответ
У вас нет прав, чтобы писать на форуме.